Oro uosto plėtra

Vilniaus oro uosto vykdomi ir numatomi vykdyti plėtros projektai

Eil.nr. Projekto pavadinimas Trumpas aprašymas Vertė, mln.
Lt be PVM
Finansavimo šaltiniai Įgyvendinimo stadija Įgyvendinimo terminas, metai
1. Priešgaisrinės gelbėjimo stoties rekonstrukcija Naujoje priešgaisrinėje stotyje numatoma įrengti šias patalpas: priešgaisrinių žarnų plovimo, priešgaisrinių žarnų, kovinių drabužių saugojimo, ugniai atsparių kostiumų džiovinimo, kvėpavimo aparatų balionų užpildymo patalpos, mokymo auditorija, kuri avarijos metu papildomai taptų ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro būstine. Visas patalpas planuojama įrengti viename aukšte (išskyrus stebėtojo) ir išdėstyti aplink atskiras priešgaisrinių automobilių stovėjimo vietas, kad ugniagesiai skubiai galėtų patekti prie priešgaisrinių automobilių. Numatoma rekonstruoti 1652,34 m² pastato. 7.90 ES Sanglaudos fondas, Lietuvos Respublika, Vilniaus oro uostas Vykdomas 2013-2014
2. Perimetro tvoros rekonstrukcija Numatoma pakeisti esamas gelžbetonines konstrukcijas į tinklinės tvoros sekcijas su akustiniais elementais, siekiant apsaugoti aplinkinius gyventojus nuo žalingo triukšmo poveikio. Taip pat pakeisti esamus įvažiavimo vartus, tokiu būdu dar labiau užtikrinant aviacijos saugumą. Dalis esamos tvoros taip pat yra skrydžių juostos ribose, todėl būtina ją perkelti toliau nuo kilimo ir tūpimo tako. Be to, numatoma įrengti fizinį barjerą, užtikrinantį, kad gyvūnai negalėtų patekti į orlaivių manevravimo lauką. Numatoma rekonstruoti apie 11 km perimetro tvoros. 11.96 ES Sanglaudos fondas, Lietuvos Respublika, Vilniaus oro uostas Vykdomas 2013-2015
3. Teritorijų planavimo dokumentų komplekso parengimas Rengiamas kompleksas specialiųjų ir detaliųjų planų, kurių tikslas nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą, nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribą bei suformuoti optimalią teritoriją, reikalingą oro uosto veiklai vykdyti. 0.60 Vilniaus oro uostas Vykdomas 2011-2016
4. Kilimo ir tūpimo tako (KTT) bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimasVilniaus oro uostas pradeda vykdyti kilimo ir tūpimo tako (KTT) bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimo projektavimo darbus. Dabartinis KTT buvo įrengtas 1961 m. ir per savo gyvavimo laikotarpį buvo ne kartą ilginimas, platinimas, rekonstruojamas ir modernizuojamas. Oro uosto kilimo ir tūpimo tako dangos ir pagrindai yra gerokai susidėvėję, paskutinį kartą KTT dangos dalinė rekonstrukcija buvo atlikta 2003-2004 metais. Rekonstruoto KTT tarnavimo laikas priklauso nuo projektinių sprendimų, jo naudojimo intensyvumo, priežiūros ir kitų dalykų. Vidutinis atnaujintos asfaltbetonio dangos tarnavimo laikotarpis yra maždaug 7 metai. Numatoma atnaujinti visas KTT asfaltbetonio dangas, darbų apimtis bus apie 157 000 m².Vilniaus oro uostas Planuojamas įgyvendinti2017
5. Žemės sklypo detaliojo plano skelbimasŽemės sklypo (KAD Nr. 0101/0080:217) Rodūnios kel., Naujininkų sen., detaliojo plano skelbimas (žr. čia). Siekiama nekeičiant sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), patikslinti sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą daugiaaukštei automobilių saugyklai statyti.-VĮ Lietuvos oro uostaiVykdomas2013–2015